Beretning for 2012-13

Efter sidste års sangeralforsamling var det et noget fornyet repertoireudvalg, der skulle i gang. Det nye repertoireudvalg kom hurtigt i arbejdstøjet. Der blev nedsat ét udvalg, der skulle arbejde med tilgang til koret og et andet udvalg, der skulle arbejde med korets hjemmeside.  Begge dele har båret frugt. Korets medlemstal har været forøget i den forløbne sæson. Vi var 68, der sang til de to påskekoncerter. Og en flot hjemmeside er kommet op at køre.

Og det har været et aktivt år for koret.

Påskedag, d. 8.4., medvirkede vi med tre salmer i Nylars Kirke. Det er en fin tradition, og vi tjener til og med penge til koret.

1.5. medvirkede vi ved koncert i Nexø Møbelfabrik sammen med musikskolens symfoniorkester. Vi sang 13 sange fra vores udrykningsrepertoire + Drei Volkslieder af Mendelssohn. Koncerten var arrangeret af Rotary Nexø, som skulle benytte entréindtægten til 25 ugers ophold på Bornholms Højskole for unge udsatte bornholmere. Entréindtægten blev ligeligt delt mellem Rotary og musikskolen.

14.5. havde vi korafslutning. Martin havde inviteret os på herlig sejlads med M/S Thor. Svend Kramp guidede os langs kysten til Helligdomsklipperne. Efterfølgende sang vi 3-4 af vores sange fra udrykningsrepertoiret først inde i røgeriet og dernæst i et læhjørne på havnen – for et fåtalligt publikum godt nok. Og vi sluttede af med let anretning på Lauegård hos Erling.

16. – 19. 5. deltog 16 kormedlemmer i KOR 72 stævnet med John Høybye som leder. D. 18. om eftermiddagen blev KOR 72 deltagerne koblet på det store korstævne i Skt. Nicolai Kirke.

21.5. deltog 14 af korets kvinder i Ladywalk. Og når jeg omtaler det, hænger det sammen med, at vi jo har NylarsKoret printet på vores flotte t-shirts, en god reklame! Og ude i skoven blev vi vartet op af visse af korets herrer, der servicerede os, så vi fik masser af energi til at komme i mål.

14.6. og 17.6. var koret med til henholdsvis at åbne og afslutte det store folkemøde. Begge gange med afsyngning af "I Danmark er jeg født . . " og ved afslutningen suppleret med tre andre sange fra udrykningsprogrammet.

23.6. var hele koret inviteret til Sankt Hansaften på Christine og Stuarts gård i Bølshavn. Der var bål i klipperne i det smukkeste vejr. Et arrangement som er ved at blive en tradition.

25.6. havde vi den årlige promovering i Østermarie Kirke. Årets æreskunstner var Gitte Maria Sjöberg. Vi sang sammen med Messias Kirkens Koncertkor. Og Bent Mortensen dirigerede os alle i "Nu går midsommer ind i Danmarks stuer". Det var lige til at blive helt rørt over. Han er jo ikke helt ung længere.

27.8. tog vi hul på en ny sæson med 10 nye medlemmer til stede! Udvalgsarbejdet med at få nye medlemmer var lykkedes. Måske også hjulpet på vej af flot opsat artikel i Bornholms Tidende indsendt af Steffen.

2.9. deltog vi ved Foreningernes Dag med optræden i Rønne Idrætshal i godt et par timer. Og vi havde en stand med skiftende bemanding med ét kormedlem samt én fra repertoireudvalget fra 10-16.  Vi benyttede lejligheden til at gøre fremstød for Mozarts Requiem. Vi uddelte flyers og havde fået fremstillet en flot plakat ved Else Birgittes hjælp. Og som resultat fik vi ved denne lejlighed i hvert fald ét nyt medlem!

6.9. optrådte vi på Listed Havn for regentparret. Der var et stort fremmøde af vore korsangere. Flere tog fri fra deres arbejde. Vi sang tre sange fra udrykningsrepertoiret.

17.11. havde vi korlørdag på Kildebakken med Jon Hollesen som vanlig veloplagt instruktør. Han kan på få timer gøre noget med korklangen hos os. Og Steffen er god til efterfølgende at fastholde det tillærte.
60 var tilmeldt til forløbet fra 10-17. Og halvdelen blev bagefter og spiste den medbragte mad.

15. og 16. 12. var en travl weekend for os. Kl. 15. d.15. havde vi julekoncert på Bornholms Højskole. Programmet var en håndfuld årstids- og julesange samt fire satser fra Mozarts Requiem. Højskolen var rigtig pænt besøgt, og efterfølgende var der kaffe og kage til alle. Meget hyggeligt.

Næste dag mødte vi først i Nylars Kirke til de ni læsninger, og dernæst gik det videre til Bornholms Kunstmuseum. Her genbrugte vi lørdagens program. Og julekoncerten blev suppleret med "Helt Barokt", der spillede 2 triosonater. Her var museet vært ved en kop kaffe og småkager efter koncerten. – Museet var meget velbesøgt.

5.1. medvirkede koret ved Skt. Nicolai Kirkes Hellig Tre Kongers fejring. Arrangementet var i år henlagt til lørdag eftermiddag kl. 16. Det var meget stemningsfuldt, og der var masser af mennesker. Alene sang vort kor "Et barn er født" og sammen med BMK-koret sang vi "Dejlig er jorden".

28. og 29.3. kulminerede hele korets arbejde siden sæsonstart i sensommeren med opførelsen af Mozarts Requiem. Og hvilke to koncerter! Koret var blevet suppleret med et orkester – for det meste unge tilrejsende MGK'ere og musikstuderende fra det ganske land - på 26 mand. Og 4 solister af høj karat. Vores dirigent løste sin opgave meget dygtigt.

Og publikum strømmede til. To meget fyldte kirker overværede de to koncerter med det store værk.

Efter den sidste koncert havde vi en meget hyggelig nedvarmning på musikskolen med ca. 100 deltagere. Dog var arrangementet tidsmæssigt lidt presset for vore tilrejsende musikere, der skulle nå en færge.

Det bør også nævnes, at vi har haft to stemmetræningsweekender, én kort efter sæsonstart og én lige efter jul.

Og så vil jeg slutte med at sige tak til dem, der får det hele til at glide i det daglige. Robert og Aase, der sørger for, at vi kan komme ind. Og de der slæber bænke og stole. Og Arne der sørger for at stemmerne bliver smurt.

Og tak endnu en gang til Steffen. Han har ydet en ekstraordinær indsats i denne sæson. Det kan eksempelvis illustreres med, at han ikke bare skaffer musikerne. Han sætter også strøg i alle strygerstemmer, så musikerne allerede har et kvalificeret bud fra Steffens side, når de tropper op.

                                                                                                                                  Inger Askou