Beretning for 2015-16

Beretning om korets aktiviteter fra februar 2015 til maj 2016

Koret har i den forløbne periode bestået af 53 medlemmer.

Og det har igen været et travlt og aktivt år for koret.

Kort efter sidste sangeralforsamling lagde vi ud med kordage med Jon Hollesen. Hele 3 dage var Jon på øen, fra d. 28. feb. til og med d. 2. marts. Lørdag var der først prøve med de sangere, der ikke var med forrrige gang, Jon var her. Så var der workshop for alter om eftermiddagen.

Resten af dagen var der tilbud om individuel undervisning hos Jon.

Søndag var der workshop for sopraner og mænd. Derpå igen individuel undervisning. Og ditto mandag.

Og efter den omgang med Jon var det, at vi alle fik nye pladser i koret. Sopraner blev til alter, og alter blev til sopraner. Og tilsvarende hos mændene.

Mon ikke vi alle har vænnet os til vores nye pladser i rimelig grad. Men alle bestræbelser fra Jons side er jo med henblik på at forbedre korets klang.

I denne sammenhæng kan det også nævnes, at regionskommunen bidrog med 5000,00 kr i tilskud til Jon Hollesen-kurset.

 

Påskedag, søndag d. 5. april, medvirkede koret som vanligt i Nylars Kirke. Vi sang to påskesalmer og J. S. Bachs "Komm süsser Tod". ( Kort efter mødte jeg formanden for menighedsrådet, Ellen Andersen, som udtrykte stor begejstring over et fremmøde på 100 kirkegængere i krken, og hun tænkte, at NylarsKoret havde en aktie i det fine fremmøde.)

 

 D. 5. og d. 6. maj havde vi vores forårskoncerter i henholdsvis Skt. Nicolai og Aa Kirke. Det var to meget vellykkede koncerter. Steffen havde sammensat et program, der blev til en meget fin helhed. Vi sang Bachs "Komm süsser Tod", John Høybys "Henrettelsen" og Faurés "Requiem".
I Rønne kirke havde vi 108 betalende gæster og i Aa Kirke 78.

Solisterne var Ursula Bambuch og Lauritz Jakob Thomsen.Det akkompagnerende ensemble bestod af Leif Kofod Hansen, Robert Wilbrandt, Lea Langskov, Lars Peter Schulz, Hans Askou og importerede Michael Detrekoy på bas.

Efter koncerten i Aa Kirke var der hyggeligt Nachspiel med buffet (sageralforsamlingsmodellen) på Davidskolen.

 

D.5. maj var koret faktisk af sted to gange. Inden forårskoncerten om aftenen var koret på job. Johannes' gave til hans kones morfar var minikoncert med NylarsKoret, hvor vi sang tre danske sange fra standard repertoiret. Det foregik på "Lunden".

 

D. 16. maj medvirkede koret ved promoveringen i Østermarie Kirke. Årets æresgæst var franskmanden Claude Chichon, udpeget af prins Henrik.

Et halvt NylarsKor sang fire danske sommersange fra standardrepertoiret.

Efterfølgende var der en meget hyggelig sammenkost på det tidligere Østermarie Plejehjem. Hjemmet har fået "Chichons salon".

 

D. 11. juni var koret på job på Lunden igen. Vi var bestilt af aktivitetsleder Gulla Kristoffersen til at underholde frivillige hjælpere på vore plejehjem. Vores optræden var en "gave" til gæsterne i forbindelse med en festmiddag. Steffen havde udvalgt 10 sange fra vores udrykningsprogram samt "Komm süsser Tod". 26 af korets medlemmer medvirkede.

 

D. 12. juni var koret med til Folkemødet. Vi var tilsagt i Rosengården ved et arrangement, hvor vi mod forventning slet ikke kom på scenen, men blot - viste det sig – skulle agere et syngende publikum.

 

D. 14. juni rundede Carsten Seeger de 70. Han blev fejret i Scala Gudhjem. Da kun 8 fra koret mødte op, sang vi blot fødselsdagssangen for ham.

 

D. 31. august tog vi hul på en ny sæson med Haydn i højsædet. Der var hyggeligt gensyn. To nye medlemmer var mødt frem. Og Karen Bodil var med som praktikant hos Steffen.

Spisning blev det også til. Anzi stod for tærter til hele forsamlingen.

 

D. 6. dec. havde vi i Aa Kirke julekoncert i fællesskab med det relativt nystartede Østerlars-Gudhjem Kirkekor. Korene havde hver deres afdelinger og noget sang vi i fællesskab. Vi gav bl.a. en smagsprøve på Haydn:"Stimmt an die Saiten", hvor Østerlars-Gudhjem Kirkekors dirigent, Anita Barlien, akkompagnerede os.

Der var 79 betalende publikummer.

 

D. 13. dec. var en travl dag for koret. I Nylars Kirke medvirkede vi vanen tro ved "De ni læsninger". Vi sang en række julesalmer og "Skyerne gråne . . ".- Formanden i Nylars beder om, at vi fastholder traditionen.

 

Hos Baltic Sea var vi også på job. Her sang vi for en tæt pakket forsamling. Vi sang vores julerepertoire på nær Haydn og motet. Der var dårligt lys til noderne, men ellers et meget stemningsfuldt arrangement.

 

I Gudhjem Kirke gentog vi hele programmet fra Aa Kirke for en pænt fuld kirke.

 

Efterfølgende var vi til Nachspiel på Gudhjem Museum. Jesper og Hans-Martin havde sørget for bordopstilling og dækket med duge. Her nød vi sandwiches hentet fra Højers Iscafé, og Anzi havde sørget for julesnacks. Anita Barlien havde medbragt et par hyggelige og morsomme julesange, som blev sunget i fællesskab.

Et af medlemmerne fra Østerlars-Gudhjem koret udtalte, at samarbejdet med os havde været til stor glæde og inspiration.

 

D. 5. jan. medvirkede vores kor ved det stemningsfulde Hellig3Kongers arrangement i Sct. Nicolai Kirke. Vi sang "Barn Jesus i en krybbe lå", mens de hellige tre konger gjorde deres entré op ad midtergangen sammen med stjernebæreren. Som postludium sang vi sammen med BMK-koret "Dejlig er jorden".

 

Efterfølgende prøvede Steffen en anderledes koropstilling m.h.p. "Skabelsen". Traditionel blev også prøvet. Den foretrak i al fald koret.

 

D. 31. jan. var der stemmetræning for alter og sopraner på Kongeskæskolen. Basser øvede den følgende dag på Solstien i Gudhjem hos Steffen. Tenorernes træning står lidt uvist for undertegnede.

 

Og så har der været koncentreret mandagsøvning uden svinkeærinder i februar, marts og april frem til jubilæumskoncerterne.

 

Torsdag d. 28. april mødte koret for første gang Haydn-orkesteret ved nøje tilrettelagt prøve og tilsvarende fredag med først forprøve, hvor koret for første gang mødte solisterne og dernæst generalprøve.

 

Og endelig lørdag d. 30. april og søndag d. 1. maj havde vi to meget flotte og velbesøgte koncerter. Et helt års korarbejde kom meget vellykket i mål efter et meget veldisponeret prøveforløb med en altid veloplagt dirigent . Stor tak til Steffen.

Det skal lige tilføjes, at vi havde en meget hyggelig fællesspisning med alle orkestermusikere på vandrerhjemmet. Vores herboende musikere, som altid beredvilligt stiller op for os, deltog med ægtefæller. Og vores æresmedlem Arne Koefoed deltog også.

 

Til slut skal der lyde tak til dem, der får det hele til at glide. Og det er der mange, der gør. Det er Aksel, der står for det walisiske, de, der sætter stol frem, de, der tog sig af opstilling af det hele i Sct. Nicolai, og Bente, der var en strålende guide for vores gæster.

En hel speciel tak skal Robert have for at være den nøgleansvarlige, Kisser, som står for organisering af Ladywalk og kagebageri til gæster og os selv i øvedagene. Og så korets kasserer, som har været på ekstraordinært meget arbejde i forbindelse dette jubilæumsår.

 

Inger Askou