NylarsKoret

Vi er et kor, der elsker at synge musik i klassisk kortradition, fra Bach og Mozart til danske sange og svenske drikkeviser.

Vi har større og mindre aktiviteter og synger i kirker og andre velegnede rum som museer og lignende.

Koret har eksisteret i mere end 40 år med Steffen Hyldig som dirigent i hele perioden.