Årets gang i NylarsKoret

August (sidst på måneden)

Sæsonstart. Første koraften er der halv sang og halv gensynsglæde med lidt mad.
Måske er der en udflugt for dem, der har lyst at være med.

September

En weekend, hvor stemmerne indstuderes. Hver stemmegruppe bruger 2-3 timer
Normalt:
Lørdag 9-13: basserne; 13.30-16.30: tenorerne.
Søndag: Alter og sopraner på de samme tidspunkter

Oktober

Vi synger også i efterårsferien. Folk holder alligevel ferie på de mest umulige tidspunkter.

November

Øvelørdag, ofte med en instruktør udefra, der kan byde ind på stemme, korklang eller andre relevante ting, der kan forbedre korets niveau.

December 

2 julekoncerter samt De 9 Læsninger i Nylars

Januar

Vi starter lige efter nytår. Der er en stemmeindstuderingsweekend som i september.

Februar– april

Normalt korarbejde, også i vinterferien. Gerne et par koncerter.

Koncerter

Vi veksler mellem to koncertmodeller:

A) to almindelige (store) julekoncerter i december og to i april/maj
B) to små og lette julekoncerter i december, to store i februar/marts og lidt let repertoire i foråret

Ture

Vi kan rigtig godt lide at tage på tur.
Vi har været på Rügen, på Øland, på Mors og i Ribe og i Prag.
Også mindre ture i Skåne, på Christiansø … og udflugter på Bornholm.
Altid med sangen i centrum… men der bliver da også hygget lidt. Og kigget på landskaber, bygninger og anden kultur.