NylarsKoret havde 40 års jubilæum!

Jubilæumskoncerterne 30.4 og 1.5

I anledning af vores 40 års jubilæum opførte vi i Skt. Nicolai Kirke Joseph Haydns oratorium "Skabelsen sammen med tre operasolister og et stort orkester ". Begge koncerter var velbesøgt.

Læs anmeldelsen i Bornholms Tidende af 3. maj

Nylars Kirke 11.12: De 9 læsninger

Traditionen tro medvirkede koret ved "De ni læsninger" i Nylars Kirke og i anledningen af 40-års jubilæet gentog vi det oprindelige program fra korets første optræden  i 1976.

To jubilæumskoncerter med '76-er repertoire

Vi sang dels de 6 små og lette satser fra den første koncert i 1976. Dels havde dirigenten fundet musik af 7 komponister, der er født i ’76 – fra 1376 til 1976.

Endeligt opførte koret et lidt større værk: Mozarts ”Spatzenmesse”, spurvemessen, der er komponeret i…. 1776. Her medvirkede også solister og et mindre orkester.

Det hele samledes til et program, som koret opførte ved to rigtige jubilæumskoncerter den 10. december i Østermarie Kirke og den 11. december i Aa Kirke, begge dage kl. 16.00.