NylarsKorets nodesamling

NylarsKoret har i tidens løb samlet sig et mindre nodebibliotek, der kan lånes fra af andre kor. Det fremgår af nedenstående lister, hvilke værker det drejer sig om og hvor mange eksemplarer, der er af hvert værk. Noderne udlånes primært til medlemmer af korsammenslutningen Kor 72.

Noderne er inddelt efter format: 1. Hæfter eller bøger og 2. Enkeltark til at stikke i et ringbind.

Nærmere oplysninger kan fås via e-mail til korets nodearkivar (klik på navnet) Laila Harvest eller telefonisk på 5697 4620.