Beretning for 2013-14

Beretning om korets aktiviteter fra april 2013 til marts 2014

I forbindelse med vores forrige sangeralforsamling fik vi igen nogen udskiftning i repertoireudvalget. Kirsten Beier og Erling ønskede at træde ud ved den lejlighed og ind kom Mildred og Lotte.

Koret har i den forløbne periode bestået af 56 aktive sangere.

Det har igen været et aktivt år for koret.

Efter den store påskekoncert tog koret i den resterende del af sæsonen fat på at øve nodematerialet i udrykningsmappen.

9.5., Kristi Himmelfatsdag, deltog vores kor i den store korfestival på Bornholm. Vi sang i Gudhjem Røgeri. Vi deltog sammen med en række kor fra vore nordiske broderlande samt Færøerne. Vi havde et par afdelinger à to sange. – Vi havde lidt problemer med at kunne læse vores noder! (Dårlig belysning.)

Efterfølgende sang vi  – sammen med alle mulige andre – på Chr.ø færgen under Kevin Duggans ledelse og på Klint under Henriette Hansens ledelse.

Nu skulle jeg egentlig fortælle om sommerudflugt med koret (planlagt til d. 25. maj), men grundet for ringe tilslutning blev udflugten aflyst. Og tilsvarende skete jo faktisk med Sankt Hans-arrangementet hos Christine og Stuart. Spørgsmålet er: Planlægger vi for meget i repertoireudvalget? Eller har vi bare været uheldige?

27.5. havde 15 af korets kvindelige medlemmer meldt sig til Ladywalk. I skoven mødtes vi 2 gange af mandlige kormedlemmer, der vartede os op. Ja, Aksel kom sågar med kæmpe anhænger, hvorpå han transporterede havebord, som blev benyttet til serveringerne.

Det medhørende og meget hyggelig sociale samvær før og efter indsatsen var i år flyttet til Mildred.

15.6. I år optrådte vi med pænt fremmøde på årets folkemøde ved "Speaker´s Corner" med 3 sange fra vores udrykningsrepertoire. Og vi havde fra repertoireudvalget opfordret til, at man medbragte picnic-kurve, så man efterfølgende kunne spise sammen.

6.7. deltog vi i den årlige promovering i Østermarie efter forudgående d. 5. at have haft prøve. Årets æreskunstner var René Dif. Vi deltog igen med 3 sange fra udrykningsrepertoiret + et Klaus Brinch-nummer.

Mandag 2.9 tog vi hul på en ny sæson, hvor vi snusede til kommende repertoire, Lars-Erik Larsson, Homilius og Lauridsen. Men vi sang kun til pausen. Så diskede Anzi op med spegepølsemadder, oste, chips og vine. Nu skulle der gang i noget af det festlige, som vi havde måttet undvære (sommerudflugt, Sankt Hans).

20.9. var koret inviteret til at deltage i "Opera syng med" på Rønne Teater". 21 deltog og efter sigende med stor fornøjelse.

16.11. mødte 50 af korets medlemmer frem til kordag med Jon Hollesen på "Kildebakken". Som vanligt blev både kor og dirigent disciplineret. Hver gang undrer man sig over, hvad han når med vores korklang på bare én dag.

Efterfølgende var der fælles spisning med en mindre flok. Men hyggeligt for dem, der var der.

14.12 og 15.12 fandt korets julemedvirken sted. D. 14. om eftermiddagen havde vi julekoncert i Aa Kirke. Og vi sang for et talrigt publikum. På programmet var julesalmer, to motetter,  "Föklädd Gud" + tre fællessalmer.

Den følgende dag medvirkede vi om formiddagen ved "De ni læsninger" i Nylars Kirke. Og derfra kørte vi til kunstmuseet, hvor vi -  igen foran et pænt antal publikummer – gentog gårdsdagens program. Museet gav ikke kaffe, men det gjorde til gengæld Steffen, som blev 65 år den dag, hjemme i Violstræde. Fra museet fik vi alle en lille opmærksomhed i form af et kortspil og en nøglering, begge dele med museets logo.

5.1. om eftermiddagen deltog koret traditionen tro ved Skt. Nicolai Kirkes Hellig3Kongers fejring. Vi medvirkede med to salmer fra vores julerepertoire. Meget hyggeligt arrangement med helt fuld kirke.

Mandag d. 6. jan. tog vi hul på en ny sæson, hvor Hartmanns "Forårssang" er hovedværket, og ellers synger vi på både tysk og fransk og latin.

31.1. dukkede koret op ved Steffens afskedsreception på musikskolen. Vi sang med lånt dirigent tre svenske sange fra udrykningsrepertoiret og en til lejligheden specielt fremstillet sang.

Det bør også nævnes, at vi har haft to stemmetræningweekender, én kort efter sæsonstart og én lige efter jul.

Og så skal der lyde tak til dem, der får det hele til at glide. Robert, der har nøgle til stedet her og får os ind. Og Aase Kock, der træder til, hvis Robert er forhindret. Og de, der slæber bænke og stole. Og Arne, der sørger for den walisiske opvarmning.

Og til slut en speciel tak til Steffen, der jo driver hele værket!!

Inger Askou