NylarsKorets start og historie

Starten i 1970’erne

En lille flok mennesker i Nylars omkring præsteparret Jens og Solveig Arendt samt Ragna og Arne Koefoed og Karenlise og Søren Thomsager, talte midt i 1970’erne om, at det kunne være godt at få startet et kor i Nylars. De havde i hvert fald lyst til at lave korsang. Dog manglede de en korleder.
I august 1975 bankede Steffen Hyldig, nyuddannet lærer og organist, på Jens Arendts dør og bad om lov til at øve på kirkens orgel. Før han gik derfra, havde de – udover øvningen – lavet aftale om at være organistvikar og snarest at starte et kor.

Efter sommerferien i 1976 var tiden moden, og i oktober 1976 startede korprøverne i præsteboligens konfirmandstue med knap 20 sangere, prøve hver 14. dag og optræden i kirken i december. På en eller anden måde fik Jens også arrangeret, at koret blev optaget til radioen!
Næste koncert var i foråret 1977, hvor man sang for tunghøreforeningen i Rønne. 
Og så var vi ellers i gang, og de traditioner, vi også har i dag, var ved at blive til – selv om de har ændret sig noget siden.

Da præsteparret flyttede til Canada, flyttede koret fra konfirmandstuen i Nylars til musiklokalet på Aaker Skole, og der kom lidt flere medlemmer. Nu var vi oppe på mellem 30 og 40 stykker.
Repertoiret var stadig sange og viser, og korte og lette klassiske værker.

Udvikling 1986-1996

I 1986 var koret på sin første rejse. Den gik til Ystad og Tomelilla, og ved den sidste koncert – i Tryde Kirke – skete det: Koret ændrede sjæl, klang og intensitet!

Herefter blev værkerne, modet og selvtilliden større, koret voksede også i antal. Vi arbejdede sammen med Bornholmske Musikamatørers Kor, Baptistkoret og Bornholmske Musikamatører (symfoniorkester) om større værker i 90’erne, Bla. Gades Elverskud og Messias, som vi opførte i Mozarts udgave i 1993/94, bl.a. på Rügen.

Kulmination

Det kulminerede vel i 19xx, hvor koret opførte koncerterne ”4 bornholmere omkring en dronning”, hvor vi på ét år havde uropført 3 store og krævende værker af Bent Peder Holbeck, Claus Hjort-Lauritzen og Hans Askou, en mindre sats af Torben Borby Nielsen, og det hele omkransede Michael Bojesens ”Dronning Dagmar”. Det var en kraftpræstation, som i virkeligheden var umulig, men som lykkedes fordi situationen, nuet, lige var der – og fordi noderne kom direkte fra de tre af komponisterne til os, nogle gang direkte fra kopimaskinen.

Vi opførte koncerten i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, i Aa Kirke, i St. Tåstrup Kirke – der var meget lille – og i Lund Domkirke, der var meget stor!

Vi har samarbejdet med Bornholmske Musikamatørers Kor, Baptistkoret og Bornholmske Musikamatører (symfoniorkester) om større værker i 90’erne.

Ny tradition

I de senere år har vi skabt en ny tradition, hvor vi i påsken ca. hvert 3. år har opført større værker med hjælp af musikere fra konservatorierne, MGK kurser og lignende: 
Messias i 2005, Haydns Theresienmesse og Bachs kantate Aus der Tiefe i 2007, Messe i d og Miserere af J. A. Hasse i 2010 og Mozarts Requiem i 2013. I foråret 2015 opførte vi Faurés Requiem med - på nær baryton-solisten - lokale kræfter.

I 2016 planlægger vi at opføre Haydns Skabelsen.

Se i øvrigt korets koncertliste under koncerter.
 

NylarsKoret efter sin vellykkede koncert i Tryde Kirke, forår 1986

NylarsKoret i Hitlers teater i Prora på Rügen 7.9.1992