Beretning for 2018-19

Beretning om korets aktiviteter fra marts 2018 til april 2019

Vores kor har i den forløbne periode, som strækker sig fra marts 2018 til april 2019, bestået af 47 medlemmer op til jul, og her efter jul er vi 54. Dejligt med nye, der er kommet til, og tidligere medlemmer, der er vendt tilbage.

D. 3. og  4. marts skulle vi have haft forårskoncerter i henholdsvis Skt. Nicolai og Aa kirker, men begge koncerter måtte vi aflyse grundet voldsomt vintervejr.

Traditionen tro har vi medvirket i Nylars Kirke påskedag. Det var d. 1. april, rigtigt aprilsvejr, drillevejr. Kl. 12 frarådede politiet al unødig udkørsel.

I kirken var der pænt fremmøde både hvad angår korsangere og kirkegængere vejret taget i betragtning.

Vi mødte for første gang kirkens nye præst, Cecilie Lassen, bare 29 år. Hun havde været i gang en måned på dette tidspunkt.

Vi medvirkede med ”Opstanden er….”, ”Krist stod op af døde” og ”Aleneste gud i himmerig”.
 

21., 22. og 23. april var vi på herlig korrejse til Tisvilde Højskole. 33 rejsende var vi. Koret var suppleret med Susannes Poul, der tog sig af orientering om det historiske på vores tur, samt Hans, der skulle fylde op i tenorgruppen.

Vi havde fire stop på turen: Dalby Kyrka fra 1000-tallet i Skåne, Søborg Kirke fra 1100-tallet i Nordsjælland, Willumsen Museet i Frederikssund og Gurre Slotsruin også i Nordsjælland. De tre af stoppene med korsang.

Dalby Kyrka var allerede på udturen. Vi blev taget imod af organisten, som også akkompagnerede os. Og efterfølgende havde vi adgang til sognegården, hvor vi skulle spise vores medbragte mad. Men kaffe og kage var der også sørget for.

25 var mødt frem for at lytte til vores program med trestemmige sange, Telemann, Gurre-sange mm.

Så gik turen til Tisvilde Højskole, hvor aftenkaffen med hindbærsnitter ventede. Vi blev taget imod af venlige damer. Fem ansatte og 60 frivillige driver højskolen.

Lørdag formiddag øvede vi eftermiddagens program. Tid til at bese Tisvilde var der også inden afgang til Søborg Kirke, hvor Kristoffer dukkede op. Nu skulle han akkompagnere os. Ja , han havde også sit eget indslag på kirkens koncertflygel.

Vi havde ca. 30 tilhørere, og koncerten gik rigtigt godt.

Så var det retur til højskolen, hvor vi havde en hyggelig aften med sang i højskolens dagligstue efter middagen.

Søndag gik turen først til Willumsen Museet. Her havde vi lejlighed til lige at afsynge vores fødselsdagssang for en gæst i køen. Og så videre til Gurre Slotsruin, hvor ølbrygger ventede os. Vi fik sunget vores Gurresang, et par af de ungarske samt Humlebien. Så blev der budt på smagsprøver af Tove -, Valdemar – og Hedwigøller.

Vi sang for 12 publikummer og 2 hunde!

Og så har jeg slet ikke nævnt al den gode mad, der blev serveret for os på højskolen. Det var enestående, hvad der blev disket op med. Hjemmemedbragte- og hjemmebagte kager og honningsyp blev vi heller ikke snydt for ved passende lejligheder på turen, som alt i at var en herlig oplevelse for os alle. Selv vejret var i den grad med os.

D. 28. maj var 14 af korets kvinder meldt til Ladywalk. I skoven blev vi mødt af 6 af korets herrer, der bød på sang, vin og lækkerier.

Efterfølgende mødtes vi alle under halvtaget i Birgits have, hvor der var dækket op på smukkeste vis. Og nogle af korets kvinder havde bagt lækre kager Vi blev ved til kl.23. Og vejret var det smukkest tænkelige.

Erik var så heldig at få damernes ladywalk-trofæ. Han var den, der havde samlet herrekoret.

D. 29. juni deltog koret ved promovering i Østermarie Kirke. Æreskunstner var Søren Pilmark. Det blev en smuk og mindeværdig koncert. Vi deltog bl.a. med Telemann akkompagneret af mindre ensemble, de ungarske med ny tekst ved Steffen, tekster tilegnet æreskunstneren. Men flot program var lagt for hele koncerten. Æreskunstneren optrådte selv en halv times tid med alt fra digte, sange med klaver - eller guitarakkompagnement til tryllekunst.

Endelig var vi efterfølgende til afsløringen af ”Pilmarken 248”. Her stod Stuart for udskænkning af øl og vand. Og han havde god hjælp af sine to sønner.

D. 27. august begyndte ny sæson. Og det var under helt specielle forhold. Hele øen var lagt ned på grund af strømsvigt. Så fremmødet var ikke så imponerende (32), men vi fik en hyggelig aften med først sang og så spisning, som repertoireudvalget stod for.

D. 21. og 22. september havde vi som led i kulturugen koncerter i Klemensker og Østermarie kirker. Og endelig fik vi fyret vores forårsprogram med Telemann, la Cour, Knud Jeppesen og Mozart af. Vi blev ledsaget af 8 lokale musikere + fagotist fra Næstved. Publikumstallet ikke så imponerende. Ca. 40 hvert sted.

Efterfølgende havde vi hyggeligt nachspiel i sognegården.

6. + 7. okt. havde vi stemmetræningsweekend. Denne gang havde vi fået adgang til Musikskolen i Rønne. Beliggenheden ikke så dårlig for flertallet af korets medlemmer.

2. søndag i advent om formiddagen var vi vanen tro i Nylars Kirke. Da der var afbud fra tangentspillere (Titiaan og Leif) måtte der improviseres. Men det gik rigtigt godt.

Søndag eftermiddag var vi på kunstmuseet, hvor vi sang fra trappen i museumsgaden. Vores juleprogram bortset fra julesalmerne blev afviklet. Der var fin akustik og meget positiv respons fra tilhørerne. Der var 60 – 70 tilhørere.

Mandag d. 10. dec. om aftenen havde vi julekoncert i Aa Kirke. Det var med hele programmet, og med Leif ved klaver og orgel. Ca. 70 publikummer havde vi.

Efterfølgende var vi tilbage på Davidskolen. Steffen var vært, og repertoireudvalget havde før koncerten været i gang med at dække juleagtigt op til fejring af Steffens runde dag. Der var pyntet med gran, røde roser og røde serviettter.

Anzi havde bagt 18 tærter og lavet tiramisu til os alle sammen.

Der blev holdt tale for Steffen. Og Lottes sang fra korets jubilæum var blevet ombearbejdet til lejligheden. Og fødselsdagssang manglede heller ikke. En meget festlig afslutning på efterårssæsonen.

Lørdag d. 5. jan. om eftermiddagen medvirkede vi ved fejring af Skt. Nicolai Kirkes Hellig3kongers fejring. For første gang var det kun vores kor, der medvirkede. Det medførte, at vi fik lov at synge flere salmer end ellers. Vi indledte smukt med ”Vise mænd drog med lyst”, mens de vise mænd i deres lille procession kom op ad kirkegulvet. Vi måtte klare os uden Leif, men det gik.

Næste år bliver det BMK- koret, der medvirker. I fremtiden medvirker vi hver anden gang, så man får lov til at medvirke med lidt flere indslag.

Søndag d. 27. jan. var tiden inde til stemmetræning igen. Og atter på Musikskolen i Rønne, i hvert fald så vidt angår sopraner og alter. Tenorerne mødtes hos Stuart mandag d. 28. om formiddagen og basserne om eftermiddagen hos Titiaan.

Så blev d. 6. og 7. april, datoerne for vores to forårskoncerter. De blev afviklet i først Skt. Nicolai Kirke lørdag og så Skt. Clemens Kirke søndag. Begge gange eftermiddagskoncerter. Programmet var først John Rutters ”Requiem” og dernæst ”Förklädd Gud” af Lars-Erik Larsson. Koncerterne fandt sted i vidunderligt forårsvejr. Det har måske indvirket på  publikums fremmøde. I Rønne var der 72 betalende publikummer . I Skt. Clemens 39 betalende.

Koncerterne forløb strålende med akkompagnement af 8 orkestermedlemmer og med solosang af to af korets kvindelige sangere, Kristin og Randi, samt en ung velsyngenede baryton fra København.

Nu vil jeg slutte med at takke repertoireudvalget for fint samarbejde. Og så er der en speciel tak til Ulrik for den fine plakat til vores koncerter. (Rødvin overrækkes.) Også en speciel tak til Aksel, som hele tiden stiller op med projektører og  tilbereder den walliske opvarmning til os. Og nu senest var Aksel manden, der sørgede for transport af pauker til kirkerne. (Rødvin overrækkes.)

Og endelig har vi et par flasker til vores dirigent som tak for alt det ekstra, han tager sig på. Til denne sæson har Steffen eksempelvis selv arrangeret orkesternoderne til ”Föklädd Gud” og lavet det fine program til koncerterne.

Inger Askou