Beretning for 2014-15

Beretning om korets aktiviteter fra marts 2014 til februar 2015

Koret har i den forløbne periode bestået af 55 medlemmer.
Og det har igen været et aktivt år for koret.

22.04., 3. påskedag, var vi af organisten ved Østermarie Kirke på det tidspunkt, Anita Barlien, blevet bedt om at medvirke ved en koncert sammen med Rønne Byorkester. Vi havde to indslag af ca. 10 min. Vi sang fra vores forårsrepertoire. Først tre motetter og dernæst "Hvor Nilen vander"  og tre små franske. Leif KH akkompagnerede os. Det var en meget velbesøgt koncert.

27.04. havde vi forårskoncert i Aa Kirke. Programmet kaldte vi "En blandet buket". Her indgik de før omtalte motetter, Carl Philip Emanuel Bach, Homilius, Morten Lauridsen og Arvo Pärt også sammen med franske lækkerier (prinsen og Jakob Lorenzen) og H.C. Andersen digte sat i musik af Weyse, Ring og Hartmann. Koncerten varede bare 45 min., men forløb godt bortset fra Arvo Pärt, hvor herrerne nok ikke kunne høre klaveret. Begrænset med tilhørere, men der var andre spændende musiktilbud den dag.

3. og 4.05. drog 35 af korets medlemmer samt dirigent og pianist, altså Steffen og Leif, på kortur til Sverige. I Ystad ventede en svensk bus, og retningen blev straks sat mod Karlskrona. Men inden vi nåede så langt , var der stop ved Galtsjön, hvor man indtog frokost, som Agnete og Lotte havde købt ind til. I Karlskrona i Frederikskyrkan sang vi en smuk koncert for 4 publikummer!!

I Trefoldighedskirken afprøvede vi akustikken.

I Rönneby blev vi indkvarteret på vandrerhjemmet, spiste middag på en nærliggende restaurant, tilbragte resten af aftenen i vandrerhjemmets spisesal, hvor vi sang fra udrykningsprogrammet og hyggede med kaffe, kage og vin.

Næste dag var det første på programmet korets medvirken ved en musikgudstjeneste i Helliga Kors Kyrkan i Rönneby. Her deltog vi med 3 indslag. Her var der ca. 40 kirkegængere.

Tilbage på vandrerhjemmet fik vi udleveret frokostposer, men inden frokosten blev indtaget i smuk park, nabo til vandrerhjemmet, i læ af kæmpe rododrendronbusk, sang vi 3-4 sange fra vores repertoire for et loppemarkeds gæster. Vi stod under et bliktag i en megt smuk 1700 tals bygning med herlig akustik.

Så gik turen ellers tilbage mod Ystad – dog med en lille afstikker til Mørrumelven, hvor foto blev taget i lighed med foto, der blev taget, da koret havde eksisteret i 25 år. Og vi gjorde også holdt i et smukt morænelandskab, hvor der lige blev serveret en kop kaffe.

I Ystad nåede vi tur på pizzaria inden færgens afgang. Og ombord var der endnu vand nok på thermokanderne til en kaffeservering.

Herlig tur med stor tilfredshed hos kormedlemmerne.

12.05. var årets sidste ordinære prøveaften, men den var ikke helt almindelig, for da vi nåede pausen, skulle der stilles om til afskedstagen med Arne, som har været med i NylarsKoret siden dets begyndelse. Steffen holdt en fin tale for Arne, og Arne svarede med en bevægende tale. Så var der spisning og vin.

Til lejligheden havde Ruth og Titiaan medbragt højskolesangbøger, og så blev der ellers sunget festligt igennem fra disse.

Arne har været fortaler for, at der på koraftener også skulle synges fra højskolesangbogen. Det har koret nu taget til sig, men lidt ærgerligt for Arne, at det ikke blev i hans tid. Til gengæld kan vi nu sige, at han har sat sig spor i koret.

20.05. medvirkede vi ved promoveringskoncert for prins Henrik. Ved smukt arrangement i Østermarie Kirke sang vi prins Henriks "Om natten er stjernerne bange" med musik af Jakob Lorenzen, et par franske ting samt Kornmodsglansen efter ønske fra prinsen.

Afsløring af "Prins Henriks Jagtvej" foregik ved Hallegård. Her nød vi ellers først Stuarts øl og derpå lækkert traktement med fine vine (måske prinsens?).

Og endnu engang kunne man blive rørt over Bent Mortensens spil, når han den 87 årige sætter sig til klaveret og akkompagnerer "Den grønne, søde vår".

26.05. havde 15 af korets kvinder meldt sig til Ladywalk. Og stor var overraskelsen i år da vi nåede de par kilometer ud, hvor nogle af korets herrer plejer at tage opstilling og servicerer os med lækre ting og sager. I år var herrerne trukket i galla, kjole og hvidt, og sang så smukt for os. Tak for det!

Og om ikke de havde taget opstilling igen efter 5 km, hvor det hele gentog sig.

Efterfølgende mødtes vi alle hos Birgit, som lagde hus til sammenkomsten, hvor der igen skulle nydes noget.

12.06. deltog vi i åbningen af Folkemødet. Rundt blandt publikum sang vi "I Danmark er jeg født".

13.06. sang vi i Rosengade i Allinge, også et led i Folkemødet. Vi fremførte "Det er igen den fine lyse nat", "Valmuen" og prins Henriks "Om natten er stjernerne bange". Og så var der ellers hyggelig fællessang ledet af Michael Bojesen.

23.06. skulle vi have været til Sankt Hansaften i Bølshavn hos Christine og Stuart. Arrangementet forudsatte 22 deltagere, men det tal var vi langt fra at nå. Så den tid med fælles Sankt Hansaften er nok at betragte som et overstået kapitel. Det er jo ikke første gang, vi aflyser. Og ellers tak til Christine og Stuart, som ville have set os.

25.08. havde vi korstart. Vi skulle i gang med en sæson, der til jul skulle munde ud i 2 B-koncerter. Byrd, Bach, Brahms mm. Vanen tro havde Anzi købt ind til herlig servering.

2.09. modtog koret besked om, at SparekassenBornholms Fond havde bevilliget os 5000,00 kr til indkøb af højskolesangbøger. Tak til Erik som stod for ansøgningen.

7. og 13.9. havde vi kordage med Jon Hollesen. Koret var delt op i stemmegrupper og hver gruppe havde to timer, hvor Jon spurgte ind til hver enkelts problemer, som han så tog fat på enkeltvis. Jons megt rosende facon gør, at alle vist føler sig rimeligt tilpas. Vi har i det mindste ikke mistet kormedlemmer efter Jons besøg. Dagene skulle munde ud i ny koropstilling, altså nye pladser til de enkelte. Og jeg tror, at man er ved at finde sig til rette med de nye pladser. Det er dirigentens  og repertoireudvalgets opfattelse, at korets samlede klang bestemt er forbedret.

20.09. medvirkede vi i arangementet "Torvet på den anden ende" i Rønne. Det var et led i kulturdagene. Vi havde en afdeling for os selv, hvor vi stod på fortovet ud for springvandet.  Og så var vi med på en scene sammen med andre kor, hvor vi sang uddrag af "Sacred concert" af Duke Ellington, som vores kor tidligere har sunget sammen med det rytmiske kor.

Midt i oktober fik vi besked på, at KOR 72 vil støtte os med 2500,00 kr til videreudvikling af koret. De penge skal være med til at finansiere Jons næste besøg.

Det skal ikke forbigås i stilhed, at vores kor er kommet på facebook her i efteråeret. Johannes påtog sig opgaven at sørge for det. Tak til Johannes. Idéen var, at vi via facebook skulle kunne gøre opmærksom på vore koncerter.

1.12., som var en mandag, blev der ved korprøven udleveret de indkøbte højskolesangbøger, hvor det pt er meningen, at kormedlemmer skal komme med forslag til Steffen m.h.t., hvad der skal synges på koraftenerne.

3.12. var Jon på øen igen. Hos Mildred foregik undervisningen denne gang. Man havde meldt sig til individuelt eller i små grupper.

13. og 14.12. var weekenden med vores julekoncerter. Vi sang i Skt. Nicolai i Rønne lørdag eftermiddag og i Aa Kirke søndag eftermiddag. Og det var vores tidligere omtalte B-program, en broget buket, der blev til en fin helhed. Vores koncerter var rimeligt pænt besøgte. Og inden søndagens koncert, havde vi søndag formiddag medvirket ved "de ni læsninger" i Nylars Kirke. Flere af korets medlemmer var med til at læse tekster.

Og dagen sluttede med hyggelig sammenkomst på Solstien 3, hvor Anzi og Steffen tog imod.

5.01.2015 om aftenen medvirkede vores kor ved Skt. Nokolai Kirkes Hellig3Kongers fejring. Vores kor havde en afdeling med to af vores Bach-ting fra julerepertoiret og sammen med BMK sang vi "Dejlig er jorden".

Et meget stemningsfuldt arrangement at være med til.

Og da alle kirkegængerne var gået, fortsatte vi med korprøve i kirken. Vi tog fat på vores forårsrepertoire, Høybye og Fauré.

 

Til slut skal lige nævnes, at vi igen i år har haft vores to stemmetræningsweekender, én kort efter sæsonstart og én lige efter jul.

 

Endelig skal det nævnes, at der i det forløbne år er blevet indkøbt stof hos Bente Hammer til nye tørklæder til korets kvinder. Birgit har forestået syningen af dem, men vi har til gode at tage dem i brug. Tak til Birgit for det.

Og så skal der lyde tak til dem, der får det hele til at glide. Robert, der har nøgle til skolen og får os ind. Og tak til Åse, der træder til, hvis Robert er forhindret.

Og til allersidst en helt speciel tak til Steffen, der finder på herligt repertoire til os og utrætteligt holder os i ave.

Inger Askou