Beretning for 2017-18

Beretning om korets aktiviteter fra marts 2017 til marts 2018

Vores kor har i den forløbne periode, som strækker sig marts 2017 til marts 2018, bestået af knap 50 medlemmer.

Det første jeg har gjort bemærkninger om i min ”kina-bog” er Lars Aagaards bisættelse d. 23. marts fra Nylars Kirke. Det var et stort ønske fra Lars’ familie, at koret medvirkede. Vores dirigent var i Skotland, men Margrit trådte til og dirigerede de fremmødte kormedlemmer i ”Se nu stiger solen”.

D. 7. og d. 8. maj kl. 19.30 havde vi forårskoncerter i henholdsvis Aa Kirke og Skt. Nicolai Kirke. Temaet ”Sorrig og glæde” blev fint afviklet. Måske allerbedst i Skt. Nicolai med den gode akustik. Vi havde hjælp af et ad hoc ensemble (Lea, Lars Peter, Leif og Hans suppleret med Bent Peder og Kaj Erik i Mozarts ”Spurvemesse”). I Aa Kirke havde vi 63 publikummer og i Rønne 80. – Vi havde et meget hyggeligt Nachspiel i Præstegårdsladen. 63 stole var besat. Vi fik sandwich fra Truberg. Og Anzi havde lavet tiramisu til os alle. Og hun medvirkede ikke en gang til koncerterne, idet hendes yngste nedkom under koncerten. Men Anzi dukkede op til Nachspiel mod slutningen af arrangementet.

 Søndag d. 21. maj  var der promovering af skuespilleren Henrik Kofoed I Østermarie Kirke. Et pænt antal kormedlemmer var mødt frem. Vi skulle bl.a. være kor i Admiralens vise. Og det foregik på den måde, at vi skulle op at stå hver gang admiralen nåede frem til omkvædet. Ret morsomt at skulle rejse sig mange gange fra sin plads. Og så sang vi tre numre fra eget repertoire: Humlebien, Lad os ud over engen gå og Det er igen den fine lyse nat. Arrangementet var noget løst i furerne og vores selvstændige optræden blev nær glemt.

Promoveringen sluttede ved blomsterkummen ud for brugsen, hvor skiltet med ”Henrik Kofoeds oase” var stukket ned.

Steffen har efterfølgende skrevet til Carsten Seeger og sat spørgsmålstegn ved vores medvirken, hvis der ikke bliver strammet op på arrangementet, og fået det gjort mere værdigt for æreskunstneren.

D. 29. maj deltog vores kor i Ladywalk.  12 ladies var mødt, inklusive lille Asta på ryggen af sin mor, Elisabeth. Vi mødtes i god tid på Nordskovvej, hvor bluser og rygsække fordeltes. – I skoven mødtes vi ikke af det sædvanlige herrekor. I år var to herrer i deres stiveste puds, kjole og hvidt, mødt op. Erik og Steffen sang for os og mange andre.

De bød på vin og slik! – Efterfølgende lagde Birgit overdækket veranda til meget hyggeligt Nachspiel. Mange ladies havde været i gang med at bage og is skulle vi ikke undvære, selvom Mildred ikke var med. Den stod Anzi for, selvom hun havde fået besked på ikke at lave noget.

D. 31. maj blev Arne begravet fra Nylars Kirke. Efter begravelsen med en helt fuld kirke begav vi os alle sammen til mindesamvær i Nylars Forsamlingshus. Efter at Arne og Ragnas drenge havde holdt taler, sang vi Stille hjerte sol går ned, Danmark nu blunder og Det er igen en fine lyse nat.

D. 18. juni deltog vi i afslutningen af folkemødet. 35 kormedlemmer mødte op. Vi skulle på som det allersidste indslag ved årets folkemøde. Efter borgmesterens afsluttende ”Tak for i år” tale. Vi sang: Danmark nu blunder, Glæden, sorgen og lykken, Den fine lyse nat og I Danmark er jeg født. – I strålende sol og modvind blev sangene sunget. Fra pålidelig kilde forlød det, at det var rigtigt smukt sunget.

28. august tog vi hul på en ny sæson. Vi mødte tidligt. Allerede 18.30, idet vi havde en aftale om at synge til ”Færgens Festdag” d. 3. sept. Og den tilbagevendende fællesspisning ved korstart skulle ikke springes over. Repertoireudvalget havde været i gang med at lave frikadeller og kartoffelsalat. Og så havde Anzi desforuden lavet æblekage til os alle. – Og Bertel beværtede os med lækre marcipanbrød og portvin i anledning af overstået rund dag. – To nye mødte op. Af dem har vi heldigvis Mia endnu.

3. sept. var det så Færgens Festdag. For en ikke så stor som forventet forsamling optrådte et pænt stort kor på Travbanen. Vi omdelte ark med fællessange. Vi leverede en pæn lille koncert på en halv time fra vores forårskoncertrepertoire. Og alle sangene på det omdelte ark med fællessange blev benyttet. – Der var fin lydhørhed. Og pæn syngen med blandt publikummerne.  – Men fremmødet af publikummer var en stor skuffelse for initiativtagerne til arrangementet.

Og så når vi frem til kulturugen. 16. og 17. sept. er vi med til koncerter i Aa Kirke og Skt. Nicolai. Og nu som operakor for Pavlovskis Balalajkaorkester fra København. Allerede fredag d. 15. sept. var vi til prøve i Aa Kirke med en lille gruppe musikere samt orkesterets dirigent Andy Sundstrøm. – Det blev to strålende koncerter, hvor det var en helt ny klangverden, der åbnede sig for os. Og vores dirigent fik sågar lejlighed til at dirigere fem af de fælles værker. – Det var fint og trygt med Steffen med dirigentpinden.

Vi have også en lille afdeling fra vores eget repertoire.

Efter koncerten var vi til Nachspiel på vandrerhjemmet, hvor orkesteret boede. Det blev en interessant aften, hvor Randi Pavlovski, enke efter stifteren af orkesteret, fortalte om orkesterets historie. Og der blev sunget fødselsdagssang for hende. Hun havde rundet 85 i den forløbne uge. Efterfølgende spillede en mindre gruppe for os.

Søndag d. 10. dec. havde vi ”De ni læsninger” i Nylars Kirke. Vi var en passende flok til rummet. Vi sang 5 julesalmer, og vi gjorde det så godt, at det endte med bifald. Det har vi aldrig prøvet før. – Samme dag havde vi julekoncert i Gudhjem kirke. Her sang vi igen de indøvede julesalmer samt Telemann og la Cour. Og Mozarts Ave verum. Koncerten tog godt en time med de 4 fællessalmer. Det var et fint program og en meget velbesøgt kirke.

Efterfølgende drog vi til Gudhjem Museum. Her var der dækket op. Truberg leverede sandwich. Og så havde Anzi lige lavet risalamande til os alle sammen.

Der blev sunget julesange fra omdelt sangark. Og Leif og Steffen blev takket med vingaver.

5. jan. deltog vi i Hellig3kongersarrangementet i Skt. Nicolai Kirke. Knap 30 medlemmer var mødt. Vi sang til indledning ”Lad det klinge” og afslutningsvis ”Dejlig er jorden” sammen med BMK-koret. Det hele varede godt en halv time. Det var meget stemningsfuldt, men vi vil gerne medvirke med lidt mere. (Efterfølgende har det været drøftet på koraften. Måske skal BMK og vi skiftes til at komme?)

13. jan. Jon-dag på Kildebakken fra 10-17.

Dagen begyndte med fælles opvarmning. Derefter var vi gruppevis (dog minus basserne, som slet ikke var med) med Jon, mens Steffen øvede forårsrepertoiret med resten. Der var indlagt pauser til formiddagskaffe, indtagelse af den medbragte frokost og endelig eftermiddagskaffe med herlig kogekonekringle fra Bager Jensen i Rønne.

Jon var meget tilfreds med som stemmerne lød. Det må være Steffens fortjeneste.

Det er inspirerende for os alle – både kor og dirigent - med en Jon-dag.

3. og 4. marts skulle så have været kulminationen på lang tids øvning med to forårskoncerter. En i Skt. Nicolai Kirke og en i Aa Kirke. Men vintervejret kom på tværs. Og manglende generalprøve i Aa Kirke med musikere og usikkerhed m.h.t. fremmøde til ny generalprøve i Skt. Nicolai og så det voldsomme vejr gjorde udslaget. Så det endte med aflysning. Det er ærgerligt. Men vejrguderne har vi ikke magten over.

Til slut vil jeg runde af med at sige stor tak til vores altid veloplagte og engagerede dirigent. Og tak til repertoireudvalget, hvor vi i fællesskab er gode til at få løst opgaverne. Og tak til revisorerne. Og de i koret, som har hjulpet med noget ekstra.

Det gælder Birgit, der tog imod i forbindelse med Ladywalk og som passer på al vores pynt til koncerterne. Og tak til Aksel, der står for den walisiske opvarmning. Og tak til vores nye nøgledamer, Aase og Laila, der i øvrigt også er nodearkivar. Og så tak til Ulrich, der var kunstneren til vores forårsplakat.

Og nu er tiden inde til at se Erik, Anzi og Titiaan.

Erik har i fire år lagt et stort engagement i kassererposten. I repertoireudvalget er vi løbende holdt orienteret om korets økonomi. Han har lavet regnskaber og udarbejdet budgetter. Og han har været rigtig god til at søge penge til os. Og det ikke bare de fire år, han har været kasserer. Det gjorde han også, da vi forrige gang havde det store koncertår. Ja, inden han blev kasserer, var han jo også revisor for koret. Tak for det hele Erik!

Titiaan træder ud af repertoireudvalget for anden gang i korets tid, men han fortsætter som korets webmaster. Han vil stadig passe vores hjemmeside. Det er vi meget taknemmelige for. For det er en opgave Titiaan har passet på forbilledlig vis. Tak for det hele.

Og så er der Anzi. Man kan ikke finde ud af, hvor mange år Anzi har siddet i repertoireudvalget ved at slå op i jubilæumsskriftet, men det er rigtig, rigtig mange år. Og det, der har ligget Anzi rigtig meget på sinde, er korets sociale liv. Det er Anzi, der har været fortaler for ture og rejser med koret. Og alt det fællesskabende. Spisning på første koraften i ny sæson, buffet til sangeralforsamling og nachspiel efter koncerter.

I lagde måske mærke til under formandens beretning, at Anzi ved én lejlighed stod for æblekage til os alle, så tiramisu til alle og is til Ladywalk. Og endelig risalamande til os alle sammen til jul. Det er helt enestående.

Og så han Anzi været sekretær i repertoireudvalgt med alt, hvad det indebærer. Skrevet referater af møder, sedler ud med tilmelding. Og så har hun bestyret balladekassen. Og Anzi har altid for mig været den, man lige kan vende nogle ting med. Og så har hun brugt en sød vending i sit svar: Jeg tænker vi gør sådan og sådan …… , og det har vi så gjort.

Der bliver en tid i koret med Anzi i repertoireudvalget og en tid efter Anzi. Vi, der er tilbage, må prøve at leve op til hendes standard. Anzi er med rette korets DNA.

 

Inger Askou
formand