Beretning for 2016-17

Beretning om korets aktiviteter fra maj 2016 til februar 2017

Det er en lidt kortere periode end vanligt, jeg skal aflægge beretning om. Vi havde jo sangeralforsamling i maj måned i 2016, så beretningen går fra maj 2016 til februar 2017.

Koret har i den forløbne periode bestået af lige omkring 50 medlemmer.

Til og med julekoncerterne var det stadig vores kors 40 års jubilæumssæson. Og koret kom ikke til at hvile på laurbærrene efter de store jubilæumskoncerter i foråret. Steffen havde lagt et flot program med korværker fra 7 århundreder for resten af jubilæumsåret.

Men vi må lige have tingene i rigtig rækkefølge:

17. maj: 25 af korets medlemmer mødte op i Østermarie Kirke til festlig promovering af Bjarke Mogensen. Vi sang Bachs ”Ich leb’ indess in dir vergnügt” ledsaget af Bjarke selv, Sommersalme og Ge mig en dag.

Efterfølgende stimlede vi sammen ved Folkets Hus overfor kirken, hvor skiltet med ”Bjarke Mogensens Trækrute” blev afsløret. Og derpå hyggeligt samvær, hvor jo bl.a. prinsen med sin tilstedeværelse kastede glans over arrangementet.

30. maj deltog en flok af korets kvinder i Ladywalk. Og igen blev vi modtaget af en velsyngende og festklædt flok af korets herrer midt i skoven. Og serviceret blev vi som vanligt. Og efterfølgende lagde Hanne hus til lille sammenkomst, hvor herrerne også dukkede op.

17. juni deltog koret ved folkemødet. Først deltog vi i Rosengården i regi af AKKS ( Amatørernes kunst- og kultursamråd). Dernæst var vi hyret til at medvirke i ”Sund for life” af Kor 72 i telt ved Kampeløkken (den tidligere biograf). Grundet ringe vejr blev arrangementet flyttet indendørs. Steffen ledede vores sang + fællessang. Vi skulle også have medvirket ved solnedgang, men i det dårlige vejr blev der ingen solnedgang. (Arrangementet var støttet af Nordea.)

12. juli kunne man møde vores kor ved indgangen til travbanen. Koret var blevet tilsagt af ”Færgen”. Her var tale om lidt ”pay back” for al den sponsorstøtte, som ”Færgen” har ydet os. Ca. 25 af korets medlemmer var mødt frem. Vi bød på sange fra vores udrykningsprogram, eksempelvis ”Danmark nu blunder”, ”Det er igen den fine lyse nat” og ”Valmuen”.

29. august tog vi hul på ny sæson. Som vanligt lagde vi ud i hyggelig stil. En lettere bespisning organiseret af Anzi indgik i aftenen. Men nu tog vi fat på de tidligere nævnte korværker fra 7 århundreder samt Mozarts ”Spurvemesse”, som han komponerede i en alder af bare 20 år.

10. september medvirkede NylarsKoret ved Kræftens Bekæmpelses store arrangemet ”Stafet for livet” på Østre Skole. Vi sang fra scenen for en stor skare ved lystændingen kl. 21. Det var en bevægende oplevelse at være med til. Men vi var også med til runder med stafetten på skolens løbebane. Ja, vi havde sågar eget telt til rådighed. Og nogle i koret tog tjansen med overnatning i teltet og holdt gang i stafetten hele natten.

24.9 og 25.9 havde vi stemmetræningsweekend på Kongeskærskolen for henholdsvis herre - og damestemmer på kalenderen.

29.10 havde vi vores store 40-års jubilæumsfest på Green Solution House.

Vi endte med at blive 65 til middagen. Vi skulle have været 68, men vores Elisabeth gik i fødsel og Erik, som skulle have været toastmaster og holde talen for damerne, lagde sig med høj feber. Enkelte af korets allerførste medlemmer deltog i festen. Karen Lise Thomsager og Arne kan nævnes.

Anzi og Steffen havde lavet en flot plan for bordopstilling – og Agnete havde pyntet bordene meget smukt. Anzi og Steffen havde ligeledes lavet bordplanen. I foyeren fandt vi alle et kort med vores navn. Herpå stod der en titel på en sang, som skulle nynnes, og når man stødte på andre, der nynnede samme melodi, skulle man formere en gruppe, som blev til alle ens bordfæller. Festlig optakt til aftenen.

Anzi og Steffen havde også forberedt en quiz om korets historie. Vinderen blev bordet med de ældste medlemmer af koret. En herlig aktivitet.

Lotte havde begået en herlig jubilæumssang til festen.

Taler blev holdt af formand, Steffen, Ragna, Kirsten Mortensen, Hanne Tindborg og Bertel, der hold Eriks tale.

Erling overtog toastmaster-rollen for Erik. Og klarede det i fin stil.

Og Steffen havde begået et fint illustreret festskrift på 20 sider om korets historie i 40 år. Mon vi fik takket ham for den store indsats, han også der har gjort. Stor tak til dig, Steffen. Festskriftet blev uddelt til alle tilstedeværende.

Det blev en strålende fest for et 40-årigt kor med samme dirigent gennem alle årene.

12.11 var der kordag med Jon Hollesen på Kildebakken. Det blev en kordag til stor inspiration for både kor og dirigent.

Koret har modtaget støtte fra både KOR 72 og regionskommunens kulturelle midler til vores udgifter til Jon. Og vi fik alle udgifter dækket.

11.12 og 12.12 var vores travle weekend med to jubilæumskoncerter og ”De ni læsninger” i Nylars Kirke.

Vi havde to meget vellykkede eftermiddagskoncerter i henholdsvis Østermarie Kirke og Aa Kirke. De var jubilæet værdige. Til at akkompagnere koret havde vi et ad hoc orkester på 8 mand og to solister ude fra, nemlig Bente Pedersen og David Nestved. Vores egne Randi, Kenn og Anne var også solister.

Der var 95 betalende publikummer i Østermarie Kirke og 73 i Aa Kirke.

Visse kormedlemmer har ymtet om for omfattende program. Vi sang sammenlagt 5 kvarter.

Ved ”De ni læsninger” i Nylars Kirke sang vi ting fra korets første optræden fra 1976. Smukke julesalmer. Her skal det lige bemærkes, at to tenorer klarede opgaven flot, men lidt bedre opbakning fra resten af gruppen kunne være ønskeligt, når vi har sagt ja tak til at komme.

Jens Arendt, som var med til at stifte koret, og som vi havde inviteret, var præsten ved lejligheden. Og han tog del i resten af dagen, som sluttede med fællesspisning på Davidskolen. Her havde vi også inviteret alle vores musikere til at deltage.

Det blev en meget hyggelig afslutning på jubilæumsåret. Under middagen sang vi festkanon, vores sædvanlige fødselsdagssang i lidt ændret udgave. Og vi gentog Lottes jubilæumssang. Bent Peder betjente klaveret. Og endelig optrådte Bente Pedersen helt spontant med flere bornholmske sange, som hun er rigtig god til at foredrage.

Og nu skulle vi egentlig have juleferie, men vores lokale TV2 havde ønsket vores medvirken i årets Nytårskavalkade. Så d. 16. dec. om eftermiddagen mødte ca. 35 kormedlemmer med en rimelig fordeling af stemmerne op i studiet, som var at finde i den tidligere Notox fabrik i Aakirkeby.

Vi havde 3 indslag; Gaudete, Joseph, lieber Joseph og En rose så jeg skyde.

Det fint scenograferede rum var totalt lyddødt at synge i.  Og derfor var det vanskeligt at høre hinanden, så resultatet var ikke helt, som vi kunne ønske os.

Men det var morsomt at være en del af ”Nytårskavalkaden” og godt behandlet, mens vi var der, blev vi!

5.01 i det nye år deltog vi vanen tro i Skt. Nicolai Kirkes Hellig3Kongers stemningsfulde musikgudstjeneste. Vi skulle indlede med Gaudete. Og til slut sang vi ”Dejlig er jorden” sammen med BMK-koret. Her skal det lige nævnes, at to basser klarede opgaven flot, men også her kunne det være ønskeligt med lidt bedre opbakning, når vi medvirker.

9.01 tog vi fat på ny sæson med et blandet program med musik af Monteverdi fra 1500 tallet til  komponister i vor tid.

Og så til allersidst 15. jan. var kvinderne til stemmetræning på Kongeskærskolen. Mændene havde deres egne dage i ugen der kom hos henholdsvis Erling med besøg af tenorerne og Ulrik med besøg af basserne.

 

Til slut vil jeg runde af med at sige stor tak til vores altid veloplagte og engagerede dirigent. Og tak til repertoireudvalget, hvor vi er gode til i fællesskab at få løst opgaverne. Og tak til vores kasserer, som har haft et ekstra travlt år med alt det regnskab, der følger med de store jubilæumskoncerter og afregning med alle de tilrejsende. Og tak til revisorer. Og de i koret, der har hjulpet med noget ekstra. Det gælder Kisser, som stod for organisering af Ladywalk. Hanne, der lagde hus til Ladywalk-Nachspiel, Mildred, der har lagt hus til Jon Hollesen og Anne, der for nylig leverede en flot oversættelse fra italiensk af teksten til et Monteverdi-værk. Og Aksel der står for det ”wallisiske”, når vi har koncerter.

Og nu er tiden inde til at vi skal se Agnete, Tove og Robert.

Agnete skal have en opmærksomhed for alle de år, hun har lagt i repertoireudvalget.

Tove skal have tak for at have været revisor nogle år.

Og Robert skal have tak for sin ulejlighed med at være vores nøglemand.

Inger Askov
formand