NylarsKorets forårskoncert 2015 - J. Høybye / Tom Kristensens Henrettelsen

John Høybye

John Høybye  er korleder og komponist. Han har arbejdet med mange forskellige typer kor og ensembler fra begynderbørnekor til topprofes-sionelle, og både danske og udenlandske kor..

Som komponist har JH med forkærlighed bevæget sig i grænselandet mellem den klassiske og den rytmiske musik. 

I 1993 blev han kåret som Årets Korkomponist og hædret for at skrive musik, der har både bredde og kvalitet. I 1999 modtog han komponistforeningens hæderspris.

JH har flere gange ledet Kor72s korstævne på Bornholm, senest i 2012, hvor han instruerede Glasbjergene.

Tom Kristensens digt "Henrettelsen"

"Henrettelsen" stammer fra digtsamlingen "Påfuglene" (1922) som var et resultat af én af Tom Kristensens rejser til det fjerne Østen. Her blev han konfronteret med det kinesisk-japanske "menneskehav"  og den næsten ufølsomme ro og den påfaldende ligegyldighed med liv og død der stod i skarp kontrast til europæisk individualisme og til Tom Kristensens egen bestandige uro og (døds-)angst. I Kina oplevede han en henrettelse, hvor 20 mand ligger på knæ for bødlen. Den 6. i rækken er digtets talerør.

Musikken er komponeret i 1976 og revideret i 1993

1. Se, bødlen renser tredie gang
sit sværd for blod og fugt,
og trende røde flammer står
på kluden, han har brugt;
men jeg er hovedløs og død,
når sjette gang en flammes glød
slår ud, slår ud
på bødlens klud.
 

2. Vi knæler ned, vi tyve mand,
med hovedet strakt frem,
og jeg skal se det blanke sværd
slå hovedet af fem;
men sjette gang, men sjette gang,
når tiden bliver dødsens lang,
er øjet i,
er alt forbi.
 

3. Nu pudser bødlen fjerde gang
sit sværd med samme klud,
mens nummer fire ramler om,
og blodet pøser ud,
og bødlen træder ganske nær;
jeg skelner hæftet på hans sværd,
et dragesving
på hæftets ring.
 

4. Så drejer jeg mit hoved lidt
og ser ham true stor og grå
med raget skal og nøgen pisk
mod himlen som er blå.

 

Jeg ser hvert enkelt hår, der gror,
i bødlens bryn og næsebor.
Jeg ser og ser
nu mer og mer.
 

5. Nu renser bødlen femte gang
sit sværd for fugt og blod,
og hovedet af nummer fem
er standset ved hans fod;
men tiden er så evigt lang
til sjette gang, til sjette gang.
Jeg tror ej mer,
at noget sker.
 

6. Er verden gået helt i stå?
Er sværdet fuld af fugt?
Skal bødlen evigt pudse det
og aldrig få det brugt?
Min nakke smerter uden stands,
og smerten slår en ilsom krans
i halsens kød.
Er jeg mon død?
 

7. Nej, bødlen står endnu og ser
langs sværdets tynde, sejge æg.
Så træder han det næste skridt
og standser - måler - går lidt væk.
Jeg ser en bille vandre tryg
med grønt metal på hvælvet ryg,
den vandrer mod
en bøddelfod.
- - -

.