NylarsKorets forårskoncert 2015 - J.S. Bach: Komm, süsser Tod

 

Der gemmer sig en anonym digter bag de 5 strofer i digtet Komm süsser Tod, som Bach har brugt som solosang i samlingen ”69 åndelige sange og arier”. Digtet er en stilfærdig længsel efter udfrielsen fra denne verdens jammerdal til Himlens lyksalighed, sådan som holdningen var i mange tekster, vi kender fra 1700-tallet.

De 3 første linjer første strofe, som her står alene og er sat i sats af Knut Nystedt, kan vel også være ønsket om at få fred, når man efter et langt og godt liv er mæt af dage. Efter inspiration fra Gunnar Eriksson ”improviserer” koret over satsen, for dermed at vise den uro og usikkerhed, der måske kan indfinde sig hos den, der på den måde længes efter dødens fred.

Tekst og oversættelse

Komm, süsser Tod
Komm, sel’ge Ruh’
Komm, führe mich in Friede.

Kom, søde død
Kom, velsignede ro
Kom, før mig til freden.