Faurés requiem - tekst og oversættelse

 

I - INTROIT og KYRIE
Requiem aeternam dona eis, Domine:
Et lux perpetua luceat eis
Te decet hymnus, Deus,in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Kyrie, eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
 
II - OFFERTORIUM
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum de poenis inferni 
et de profundo lacu:
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum de ore leonis, 
ne absorbeat tartarus, 
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
ne cadant in obscurum:
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus:
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus
.
III - SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
 
IV - PIE JESU
Pie Jesu Domine, 
Donna eis requiem
Sempiternam requiem.
 
V - AGNUS DEI 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam, requiem
Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
 
VI - LIBERA ME
Libera me, Domine, de morte aeterna
in die illa tremenda
Quando coeli movendi sunt et terra
Dum veneris judicare saeculum per ignem
Tremens factus sum ego et timeo
dum discussio venerit atque ventura ira 
Dies illa, dies irae
calamitatis et miseriae
dies illa,
dies magna et amara valde 
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis, 
Libera me, Domine, de morte æterna,
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare sæculum per ignem.
 
VII - IN PARADISUM
In Paradisum deducant angeli
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem 

 


 

Giv dem den evige hvile, o Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.
Dig, o Gud, tilkommer lovsang på Zion,
og til dig skal løftet gives i Jerusalem;
hør min bøn, til dig skal alt kød komme. 
Herre forbarm dig
Kristus forbarm dig
Herre forbarm dig
 
 
Herre Jesus Kristus, ærens konge, 
frels de hensovendes sjæle fra helvedes straffe 
og fra den dybe sump;
Herre Jesus Kristus, ærens konge, 
frels de hensovendes sjæle fra løvens svælg, 
lad ikke afgrunden opsluge dem
Herre Jesus Kristus, ærens konge, 
lad dem ikke nedstyrte i mørket.
Offergaver og bønner frembærer vi for dig med lovsang, o Herre. 
Modtag det for hine sjæle, som vi i dag mindes.
Lad dem, o Herre, gå fra døden til livet,
som du fordum har lovet Abraham og hans sæd.
 
 
Hellig, hellig, hellig
er Herren, hærskarernes Gud.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste. 
 
 
Milde Jesu, Herre,
Giv dem hvile,
evig hvile.
 
 
Du Guds lam, som bærer verdens synder,
giv dem hvile.
Du Guds lam, som bærer verdens synder,
giv dem den evige hvile. 
O Herre, lad det evige lys skinne for dem
evindeligt blandt dine hellige, thi du er miskundelig.
Giv dem den evige hvile, o Herre;
og lad det evige lys skinne for dem. 
 
 
Frels mig, Herre, fra den evige død
på hin frygtelige dag,
da himlene og jorden skal røres
når du kommer at dømme verden med ild.
Skælvende står jeg og bange
når dommen oprinder og Guds vrede kommer
Hin dag, vredens dag,
sorgens og ulykkens,
hin dag,  
hin store og såre bitre dag.
Herre, giv dem den evige hvile
og lad det evige lys lyse for dem.
Frels mig, Herre, fra den evige død
på hin frygtelige dag,
da himlene og jorden skal røres
når du kommer at dømme verden med ild.
 
 
Englene lede dig til Paradis
ved dit komme tage martyrerne imod dig
og ledsage dig til den hellige stad Jerusalem.
Englenes kor tage imod dig
og sammen med Lazarus, som var fattig her på jorden,
finder du den evige hvile.